สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด
เลขที่ 166 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์สหกรณ์ : 056-613020 , FAX 056-613020
E-mail : policephichit.coop@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/phichit.coop/