การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน 2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน มิถุนายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 9 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร โดยมี พล.ต.ต.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล เป็นประธานในที่ประชุม