งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564

งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 พล.ต.ต.กำธร จันที ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี