ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจการประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าตรวจประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร จำกัด  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563